Vrede stichten in de Kerk

Omgaan met spannende situaties in de kerk

Van geslacht op geslacht - Edwin Friedman
Een basisboek over systeemdenken, toegepast op kerkelijke situaties. Zeer de moeite waard, maar niet zo gemakkelijk.

Stacks Image 433
Werken aan een gezonde gemeente - Ronald Richardson
Dit boek gaat ook uit van het systeemdenken. Het is toegankelijker dan het boek van Edwin Friedman.

Stacks Image 404
Zonder wrijving geen glans - Wilhelm van de Brug & Gerrie Ham-Willemsen
Dit is een praktisch boek, gericht op het oplossen van conflicten in christelijke organisaties en kerken. Het gebruikt veel gedachten vanuit de sociale wetenschappen.

Stacks Image 553
Goed Kwaad! - Steven Pont
Waarom sommigen te snel boos worden en anderen te laat (en wat je daaraan kunt doen)
Dit is een heel praktisch boekje met een uitstekende inhoud. Echt een aanrader voor mensen die willen nadenken over het inhouden en het uiten van boosheid.

Stacks Image 752
Goed Boos!? - Gerard van der Schee
Dit is een werkboek bij de cursus Goed Boos.
Leer dus boosheid zien als een bijzondere krachtbron om je in te zetten tegen onrecht en om relaties die door conflicten stuk dreigen te lopen, te helpen herstellen. Goed Boos helpt je in een aantal bijeenkomsten goed om te leren gaan met boosheid en conflicten.
Zie de website: goedboos.com
Stacks Image 781
Conflictstof binnen de gemeente - Dr. W. van 't Spijker
De schrijver is hoogleraar geweest aan de Universitieit van de Christelijk Gereformeerde Kerken in Apeldoorn.
Het is vooral theologisch boekje. Niet makkelijk geschreven, maar wel met goede inzichten.

Stacks Image 810
De roep van de ziel - Dan Allender en Tremper Longman III
De ondertitel is: Emoties als taal van de binnenkant. Het geeft een zeer evenwichtig en bijbels beeld van emoties. Niet alleen de negatieve aspecten, maar vooral ook de positieve kanten van boosheid, angst, jaloezie, hoop, minachting en schaamte.

Stacks Image 839
Geweldloze communicatie - Marshall Rosenberg
Dit boek gaat over communiceren. De titel is een beetje apart, maar het is een erg goed boek. Het houdt een pleidooi om zonder oordelen met elkaar om te gaan. Het is praktisch en leerzaam.

Stacks Image 868
Crucial Conversations - Patterson, Grenny, McMIllan, Switzler
Een boek vol met praktische gedachten over communiceren. En dan niet alleen in een positieve setting, maar juist in gesprekken die als lastig bekend staan. Dat betekent dat je niet alleen let op de techniek, maar vooral ook op de veiligheid. Kan de ander zich uitspreken zonder afgemaakt te worden? Een heel goed boek!

Stacks Image 1071
Anderen tevoorschijn luisteren - Bert Bakker
De ondertitel van dit boek is Luisteren 2.0. Bedoeld is dat je niet alleen maar luistert, maar met je luisteren ook op een positieve manier invloed kunt hebben op de ander. Het boek is gebaseerd om de theorie van Motiverende Gespreksvoering.
Het is een bijzonder inspirerend en praktisch boek. Het is uitermate nuttig voor een ieder die door middel van gesprekken anderen wil helpen. De voorbeelden, de oefeningen en de toelichtingen op de theorie maken het tot een compleet boek. Of je nu iemand bent die de eerste stappen zet op het terrein van pastoraal werk, of een ervaren rot, er zit voor iedereen wat in.

Stacks Image 1285
'Nou moet je eens goed naar me luisteren' - Henry Cloud & John Townsend
De schrijvers van Grenzen hebben met dit boek een inspirerend boek geschreven. De ondertitel is, Hoe voer je gesprekken die je liever vermijdt? Met tal van aansprekende voorbeelden is dit een praktisch boek dat zeker vrucht zal dragen om in lastige situaties gesprekken te voeren.

Stacks Image 1314