Vrede stichten in de Kerk

Omgaan met spannende situaties in de kerk

Deel I is bedoeld voor iedereen, zowel gewone kerkleden als leidinggevenden. Hierin wordt gekeken naar interpersoonlijke situaties. Hoe ga je met anderen om als er sprake is van spanning in de onderlinge verhoudingen? Aan het einde van elk hoofdstuk vind je vragen voor persoonlijke verdieping. Ze helpen je om je bewust te worden van je eigen situatie en die te spiegelen aan wat je gelezen hebt.

Stacks Image 219