Vrede stichten in de Kerk

Omgaan met spannende situaties in de kerk

Ontstaan boek (1) - Vuistregels

In 2007 is de brochure Vuistregels voor Vredestichters uitgegeven door de Evangelische Alliantie. Het initiatief hiervoor is ontstaan in een gesprek tussen Gerard van der Schee en mij. We constateerden dat er zoveel problemen zijn in kerken, maar dat het lastig is om daar op tijd wat aan te doen. De vraag was hoe we mensen uit de kerk met elkaar in gesprek kunnen brengen over het omgaan met conflicten voordat het uit de hand is gelopen. Misschien, was de gedachte, kunnen we een handzame brochure maken die hiertoe van nut kan zijn. Zo is Vuistregels voor Vredestichters ontstaan.